Selectează o Pagină

Implementarea WFD

Proiectul DIANA va produce un volum foarte mare de date cu rezoluție spațială și temporală ridicată, date meteorologice și hidrologice la nivel de bazine hidrografice. Aceste date vor fi furnizate autorităților responsabile de implementarea Directivei Cadru pentru Apă (WFD) sub forma unui serviciu, pentru a acoperi golurile temporale și spațiale ale datelor din cadrul procedurii de eșantionare. Serviciul va furniza utilizatorilor posibilitatea unei mai bune înțelegeri asupra modului de utilizare a resurselor de apă din cadrul arealelor aflate sub autoritatea acestora (inclusiv cerințe și extracții pentru irigații), precum și dovezi valoroase pentru evaluarea eficienței acțiunilor acestora de economisire a apei, având ca scop luarea de decizii și acțiuni mai bine informate în cadrul procesului de implementare a WFD.

Produsele și serviciile oferite de DIANA se vor baza pe o combinație între date de Observare a Terrei furnizate de diverși sateliți, date meteorologice și date complementare derivate din surse diferite, cu accent pe acoperirea corespunzătoare a necesităților utilizatorilor în ceea ce privește rezoluția spațială, temporală și spectrală și, prin extensiune, pe cerințele operaționale proprii ale platformei. Inițial, se va aplica o standardizare geometrică și radiometrică a datelor de Observare a Terrei utilizate pentru dezvoltarea liniei de produse de date, asigurând astfel comparabilitatea temporală și spațială a acestora. Ulterior, pe baza acestor date, vor fi dezvoltate următoarele produse de date:

  • Umiditatea solului
  • Indici de vegetație
  • Hărți ale coeficienților culturilor

Pe baza produselor de date menționate mai sus, vor fi utilizate tehnici și algoritmi de ultimă generație pentru proiectarea serviciilor bazate pe cerere, care vor fi create împreună cu utilizatorii și care vor fi conforme cu cerințele acestora și cu specificațiile definite în comun.

Facebook
Twitter
YouTube
LinkedIn