Selectează o Pagină

Areale pilot

Vor fi realizate și derulate de către consorțiu 3 testări pilot în cadrul unor areale din 3 state europene, cu caracteristici specifice stabilite anterior, în scopul de a demonstra deschis valoarea propunerilor platformei de servicii DIANA comunității largi de utilizatori și pentru testarea și validarea acceptării acesteia ca o soluție comerciabilă. Aceste areale sunt denumite „Regiunea La Mancha și Andaluzia” (Spania), „Regiunea Campania” (Italia) și „Regiunea Banat” (România). Implementarea acestora va fi realizată prin participarea directă a 3 autorități responsabile de managementul apei pentru irigații și a 6 alte entități, toate acestea fiind membre ale consorțiului DIANA.

În cadrul tuturor arealelor pilot, se va realiza integrarea cu fluxurile de lucru ale utilizatorilor iar rezultatele obținute vor fi co-evaluate și validate cu aceștia, facilitând astfel acceptarea rezultatelor proiectului DIANA ca fiind o soluție comerciabilă.

Fiabilitatea, precizia, consistența și caracterul complet al produselor noastre de date vor fi evaluate prin intermediul tehnicilor incertitudinilor/propagarea erorilor, în timp ce evaluarea în comun a serviciilor noastre, în privința atingerii obiectivelor utilizatorilor noștrii, se va realiza pe baza unui set de indicatori cheie de performanță atent selectați precum și pe baza rezultatelor și a experienței dobândite în urma implementării arealelor pilot. Indicatorii cheie de performanță vor fi definiți în urma consultării utilizatorilor noștrii și vor fi focalizați pe teme principale precum gradul de utilizare, accesibilitatea, interoperabilitatea, fiabilitate, nivelurile de satisfacție. Acești indicatori vor fi completați cu date calitative colectate prin intermediul interviurilor de grup cu participanți din cadrul arealelor pilot, cu scopul de a desprinde concluzii utile din evenimente și schimbări reale pe care DIANA le-a adus în operațiunile acestora.

Partenerii AgriSat și Ferragua vor fi responsabili de implementarea arealului pilot DIANA în cadrul a două regiuni din Spania, și anume Regiunea La Mancha și Andaluzia. AgriSat este o IMM cu experiență bogată în tehnologie avansată pentru realizarea de instrumente de suport decizional pentru managementul operațional al irigațiilor și al fermelor în condiții variate de mediu, precum și în dezvoltarea unei game de abordări holistice și inovative în domeniul validării participative. În prezent, compania deservește utilizatori de la nivel de fermă individuală până la nivel național. Ferragua este asociația utilizatorilor de apă pentru irigații din regiunea Andaluzia. Arealul pilot din regiunea La Mancha va fi implementat pe anumite suprafețe agricole irigate administrate de Consiliul de Conducere al Acviferului Oriental La Mancha, o suprafață de 100.000 ha compusă din exploatații agricole mari. Arealul pilot din Andaluzia va fi orientat pe sectorul mijlociu al văii râului Guadalquivir și va acoperi o suprafață de aproximativ 12.000 ha de teren irigat. Culturile dominante sunt portocalii, măslinii, porumbul, cerealele, bumbacul, tomate și legume, în timp ce metodele de irigare folosite sunt prin picurare și prin aspersiune. Metoda actuală de măsurare a volumelor de apă din arealul pilot este contorizarea individuală a fermelor iar taxarea se realizează per volum de apă și per suprafață irigată.

În acest context, este important de notat faptul că partenerii din cadrul consorțiului au primit o Scrisoare de Suport din partea Directorului General Adjunct pentru planificarea resurselor de apă și utilizarea sustenabilă a apei din cadrul Ministerului Agriculturii din Spania. În această scrisoare, Ministerul își exprimă clar interesul și suportul pentru proiectul DIANA, împreună cu angajamentul de a oferi sprijin pentru dezvoltarea studiului de caz aferent arealului pilot din Spania și a menționat intenția de a disemina rezultatele proiectului DIANA către autoritățile de management a cursurilor de apă din Spania și către alte părți interesate. Scrisoarea de Suport este anexată cererii de finanțare.

Arealul pilot din Italia va fi localizat în partea de nord-vest a Regiunii Campania (sudul Italiei), în bazinul râului Volturno, ocupând o suprafață de 1950 kmp din arealul administrat de asocierea SANNIO ALIFANO. Acest areal reprezintă una dintre cele mai întinse suprafețe agricole din Regiunea Campania. Suprafața irigabilă este de aproximativ 20.000 ha și este deservită de un sistem colectiv de irigații, fiind aprovizionat cu apă din râurile Volturno, Lete și Grassano. Principalele culturi irigate sunt cele de porumb, lucernă, arbori fructiferi și leguminoase. Suprafața medie a parcelelor este de 2 hectare. ARIESPACE, o IMM cu peste 10 ani experiență în domeniul teledetecției și a soluțiilor geo-informaționale, va asigura suportul pentru implementarea arealului pilot italian. Suprafețele administrate de SANNIO ALIFANO au fost acoperite de servicii comerciale oferite de ARIESPACE și în trecut, și reprezintă un cadru ideal de test pentru serviciile DIANA.

Pilot area Arealul pilot din România este localizat în Regiunea Banat, în partea de sud-vest a țării, între 20°18’ și 22°52’ longitudine estică și între 44°26’ și 46°08’ latitudine nordică. Suprafața totală a Regiunii Banat este de aproximativ 18.400 kmp și reprezintă circa 8% din teritoriul României. Limitele acesteia sunt râul Mureș în nord, confluența râului Cerna cu fluviul Dunărea în sud, granița dintre România și Serbia în vest și bazinul râului Jiu în est. Rețeaua hidrografică este compusă din 389 cursuri de apă, cu o lungime totală de 6705 km (cu excepția Dunării care delimiteză regiunea Banat și care totalizează 145 km), având o densitate medie de 0,36 km/kmp, o valoare foarte apropiată de media densității de la nivel național. Infrastructura pentru monitorizarea cantitativă a apei din regiunea Banat este constituită din 80 stații hidrometrice și din 351 foraje de observație. Suprafața irigabilă este de aproximativ 9670 hectare și este deservită de un sistem colectiv de irigații aprovizionat cu apă din râurile Bega, Mureș și Ier. ROSA și ANAR vor sprijini implementarea arealului pilot românesc.

Facebook
Twitter
YouTube
LinkedIn