Διαχειρίστρια Έργου:
    Δήμητρα Περπερίδου
    dperperidou@agroapps.gr

ουντουριώτου 3, Θεσσαλονίκη 546 25

Συντονίστρια:
Μάχη Συμεωνίδου
msimeonidou@agroapps.gr

Συν-συντονίστρια:
     Άννα Οσάν
     Anna.osall@agrisat.es

Privacy policy

9 + 3 =

Facebook
Twitter
YouTube
LinkedIn