Διαχειρίστρια Έργου:
    Δήμητρα Περπερίδου
    dperperidou@agroapps.gr

Συντονίστρια:
Μάχη Συμεωνίδου
msimeonidou@agroapps.gr

Συν-συντονίστρια:
     Άννα Οσάν
     Anna.osall@agrisat.es

Privacy policy

10 + 15 =

Facebook
Twitter
YouTube
LinkedIn
SOCIALICON