ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Στόχος του έργου DIANA είναι να συν-σχεδιάσει και να παρουσιάσει υπό καθεστώς ανοιχτών δεδομένων πλατφόρμα εμπορικών υπηρεσιών που προσφέρουν στους διαχειριστές υδάτινων πόρων και στις αρμόδιες αρχές τη δυνατότητα να βελτιστοποιήσουν τον εντοπισμό και επιθεώρηση μη εξουσιοδοτημένων σημείων υδροληψίας για λόγους άρδευσης και να βελτιώσουν τις εφαρμοζόμενες πολιτικές και πρακτικές διαχείρισης, ιδίως υπό ακραίες συνθήκες, π.χ. ξηρασία. Η πλατφόρμα DIANA θα ενισχύσει τη χρήση δεδομένων EO (Γαιοεπισκόπησης) που παρέχονται από τον δορυφόρο Copernicus και άλλες πηγές, καθώς και τη χρήση μοντέλων τεχνολογίας αιχμής για την ταυτοποίηση (παρανόμως) αρδευόμενων περιοχών και τον κατ’ εκτίμηση υπολογισμό του όγκου αντλούμενων υδάτων, ώστε να προσφέρει μια σειρά προϊόντων και υπηρεσιών δεδομένων προστιθέμενης αξίας που θα προσφέρουν τόσο οικονομία όσο και υψηλό λόγο κόστους/αποτελεσματικότητας.


 
The DIANA services are being offered in Spain under the name HidroGestor® and in Italy under the name Irrisat®. For more information click on the links.
Latest news

 

DIANA & DIANA Final Event is the subject of a blog post by Spanish influencer Ignasi Servia, in Smart Water Magazine

https://smartwatermagazine.com/blogs/ignasi-servia-goixart/diana-manage-irrigation-water-demand

ΥΨΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΗ ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Facebook
Twitter
YouTube
LinkedIn