Selectează o Pagină

Prognoză sezonieră de secetă

Va fi furnizată utilizatorilor o prognoză de secetă pentru regiunea de interes a acestora, prin utilizarea prognozelor climatice sezoniere în combinație cu modele hidrologice și de creștere a culturilor agricole. Această prognoză poate fi folosită ca o componentă de intrare pentru actualizarea planurilor regionale sau locale de management al secetei, ceea ce va permite autorităților să întreprindă acțiunile necesare pentru a putea face față fenomenelor respective. Aceleași autorități pot utiliza această prognoză pentru a alerta fermierii din regiune în vederea ajustării planificării producției vegetale prin selectarea unor culturi mai rezistente la secetă. De asemenea, acest serviciul poate fi utilizat și pentru definirea arealelor sensibile unde nu pot fi permise irigații din cauza faptului că impactul extracțiilor poate pune în pericol existența unui ecosistem, ceea ce duce la îmbunătățirea managementului ecosistemelor. Acest serviciu poate fi folosit și pentru a ghida reducerea extracțiilor de apă, în caz de necesitate, prin descreșterea cantității permise de apă raportată la unitatea de suprafață pentru fiecare utilizator.

Serviciul va permite utilizatorilor să aplice o abordare proactivă îmbunătățită a planificării pentru managementul resurselor de apă de care sunt responsabili. Prin accesarea instrumentelor necesare de suport decizional, utilizatorii pot dezvolta planuri de management al apei/secetei bazate pe dovezi sau le pot actualiza pe acestea, și pot ajusta nivelurile oficiale permise ale extracțiilor de apă pentru irigații în situații de secetă.

Produsele și serviciile oferite de DIANA se vor baza pe o combinație între date de Observare a Terrei furnizate de diverși sateliți, date meteorologice și date complementare derivate din surse diferite, cu accent pe acoperirea corespunzătoare a necesităților utilizatorilor în ceea ce privește rezoluția spațială, temporală și spectrală și, prin extensiune, pe cerințele operaționale proprii ale platformei. Inițial, se va aplica o standardizare geometrică și radiometrică a datelor de Observare a Terrei utilizate pentru dezvoltarea liniei de produse de date, asigurând astfel comparabilitatea temporală și spațială a acestora. Ulterior, pe baza acestor date, vor fi dezvoltate următoarele produse de date:

  • Umiditatea solului
  • Indici de vegetație
  • Hărți ale coeficienților culturilor

Pe baza produselor de date menționate mai sus, vor fi utilizate tehnici și algoritmi de ultimă generație pentru proiectarea serviciilor bazate pe cerere, care vor fi create împreună cu utilizatorii și care vor fi conforme cu cerințele acestora și cu specificațiile definite în comun.

Facebook
Twitter
YouTube
LinkedIn