Selectează o Pagină

Identificarea și monitorizarea extracțiilor neautorizate de apă

Serviciul de identificare și monitorizare a extracțiilor neautorizate de apă va reprezenta serviciul de bază al platformei DIANA. Vor fi procesate imagini satelitare și vor fi furnizate utilizatorilor hărți ale arealelor irigate. Serviciul va fi capabil să identifice areale unde s-au realizat extracții neautorizate de apă și să furnizeze utilizatorilor alerte în timp util referitoare la evenimentele respective. În plus, vor fi furnizate utilizatorilor hărți ale consumului de apă pentru irigații și ale volumelor extrase împreună cu estimări ale consumului de apă. În situația depășirii volumelor legale, utilizatorul va primi o alertă web și pe telefonul mobil. Alertele furnizate de sistemul DIANA vor fi capabile să ghideze și să optimizeze procedurile de inspecție pe teren.

Serviciul va permite utilizatorilor să:

  • monitorizeze arealele irigate și volumele extrase într-un mod sistematic,
  • planifice mai bine inspecțiile pe teren pentru evaluarea conformității cu alocările legale de apă,
  • asigure legitimitatea extragerilor declarate de apă pentru irigații și să
  • asigure conformitatea cu setul de restricții referitoare la apă în situații speciale cum ar fi seceta.

Produsele și serviciile oferite de DIANA se vor baza pe o combinație între date de Observare a Terrei furnizate de diverși sateliți, date meteorologice și date complementare derivate din surse diferite, cu accent pe acoperirea corespunzătoare a necesităților utilizatorilor în ceea ce privește rezoluția spațială, temporală și spectrală și, prin extensiune, pe cerințele operaționale proprii ale platformei. Inițial, se va aplica o standardizare geometrică și radiometrică a datelor de Observare a Terrei utilizate pentru dezvoltarea liniei de produse de date, asigurând astfel comparabilitatea temporală și spațială a acestora. Ulterior, pe baza acestor date, vor fi dezvoltate următoarele produse de date:

  • Umiditatea solului
  • Indici de vegetație
  • Hărți ale coeficienților culturilor

Pe baza produselor de date menționate mai sus, vor fi utilizate tehnici și algoritmi de ultimă generație pentru proiectarea serviciilor bazate pe cerere, care vor fi create împreună cu utilizatorii și care vor fi conforme cu cerințele acestora și cu specificațiile definite în comun.

Facebook
Twitter
YouTube
LinkedIn